Bảng Giá Banner Quảng Cáo

2020-02-25 21:39:49

banner quang cao website

Thời gian đặt quảng cáo Chi Phí
BANNER 1
1 tuần 1.000.000
2 tuần 1.900.000
1 tháng 3.700.000
2 tháng 7.300.000
BANNER 2
1 tuần 900.000
2 tuần 1.700.000
1 tháng 3.300.000
2 tháng 6.500.000
BANNER 3
1 tuần 800.000
2 tuần 1.500.000
1 tháng 2.900.000
2 tháng 5.700.000

LƯU Ý

- Kích thước banner: 850x400 px
- Hỗ trợ thiết kế banner (đăng tối thiểu 2 tuần trở lên)
- Phí trên đã bao gồm VAT

 

Tham khảo giá các khu vực đăng tin VIP tại bảng giá bên dưới.

Khu vực hiển thị Bảng giá
(Đăng tối đa 8 chức danh)
TUYỂN GẤP
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 300.000
2 Tuần 500.000
1 Tháng 900.000
2 Tháng 1.700.000
ĐẶC BIỆT 1
(đã được đăng ký đến hết ngày 12/11/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 800.000
2 Tuần 1.500.000
1 Tháng 2.900.000
2 Tháng 5.700.000
ĐẶC BIỆT 2
(đã được đăng ký đến hết ngày 16/03/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 750.000
2 Tuần 1.400.000
1 Tháng 2.700.000
2 Tháng 5.300.000
ĐẶC BIỆT 3
(đã được đăng ký đến hết ngày 05/03/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 700.000
2 Tuần 1.300.000
1 Tháng 2.500.000
2 Tháng 4.900.000
ĐẶC BIỆT 4
(đã được đăng ký đến hết ngày 01/02/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 650.000
2 Tuần 1.200.000
1 Tháng 2.300.000
2 Tháng 4.500.000
ĐẶC BIỆT 5
(đã được đăng ký đến hết ngày 28/01/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 600.000
2 Tuần 1.100.000
1 Tháng 2.100.000
2 Tháng 4.100.000

>> Xem vị trí các khu vực VIP trên website

Bài viết liên quan