CN Công ty Luật KM
Địa chỉ: quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Mã số thuế: 309287774
Qui mô: <10
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Tư pháp
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Giới thiệu về công ty
Đoàn kết là sức mạnh
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ