Lưu hồ sơ 01/04/2020
Phuong Chaudiem
lai xe
15/09/1986
Nữ
tan hong - dong thap
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
lai XE
thu kho
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

64
0 /10
+ 0 vote