Lưu hồ sơ 01/04/2020
Võ phước duyên
xay dung dan dung
03/03/1993
Nam
01865169808" target="_blank"> Trang cá nhân
Ấp 6 thuận hưng long mỹ hậu giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
có công việc ổn định
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Trường ĐHCT
4.5 năm
Kỹ thuậy xây dựng dân dụng
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
Làm việc cho thầu phụ
1 năm
Kỹ thuật trực tiếp thi công
Chấm công phổ biến công việc làm
6 THANG
GS KY THUAT
HO TRO KY THUAT CHO THAU PHU
Cty cpxd hdv
6 tháng
Kỹ thuật 
Đọc bạn vẽ trực tiếp giám sát thi công
KỸ NĂNG
Biết cad,dự toán, sketchup
Trung bình
biết sư dụng sketchup vẽ nội ngoại thất
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

1222
0 /10
+ 0 vote