Lưu hồ sơ 31/03/2020
Phan Chiến Thắng
giao hàng. làm kho 
10/02/1995
Nam
kv thới xướng 1 Q. Ô Môn TPCT
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên thị trường
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Dưới 1 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

355
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
  • Cao đẳng Dưới 1 năm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm