Lưu hồ sơ 02/04/2020
Phan Minh Tân 
Vị trí mong muốn làm việc: môi trường, an toàn lao động
09/05/1991
Nam
Hậu giang
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Mục tiêu nghề nghiệp: đang cập nhật
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học
Tên đơn vị đào tạo: Đại học cần thơ
Thời gian: 2009-2013
Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật môi trường
Đạt thành tích: khá
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
5 năm
Từng làm việc tại: Cty betrimex
Thời gian: đang cập nhật
Chức vụ: đang cập nhật
Thành tích đạt được: đang cập nhật
KỸ NĂNG
Tên kỹ năng: đang cập nhật
Chọn mức độ
Chi tiết: đang cập nhật
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích
đang cập nhật
Thông tin về gia đình: đang cập nhật
Chi tiết: đang cập nhật

100
10 /10
+ 1 vote
Hồ sơ liên quan
  • Cao đẳng Dưới 1 năm
  • Đại học Chưa có kinh nghiệm