Lưu hồ sơ 26/03/2020
 Tạ mỹ hồng 
Tạp vụ, giúp việc nhà 
18/04/1981
Nữ
An bình, Ninh kiều 
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Có công việc ổn định 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

114
0 /10
+ 0 vote
Hồ sơ liên quan
 • Đại học 2 năm
 • Phổ thông Trên 5 năm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Phổ thông Dưới 1 năm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Chứng chỉ nghề 1 năm
 • Cao đẳng Dưới 1 năm
 • Không qua đào tạo 1 năm
 • Phổ thông Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Không qua đào tạo Chưa có kinh nghiệm
 • Đại học Dưới 1 năm