Lưu hồ sơ 01/04/2020
Trương Thanh Trung
Nhân viên
06/02/1988
Nam
504/20 nc long tuyền, bình thủy, cần thơ
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Nhân viên
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
4 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

ẢNH CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP

134
0 /10
+ 0 vote