Lưu hồ sơ 26/03/2020
Võ Trường Giang
Lái xe hạng C
30/08/1993
Nam
Tân Lược, Bình Tân, Vĩnh Long
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Có việc làm ổn định .
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Chứng chỉ nghề
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

51
0 /10
+ 0 vote