Lưu hồ sơ 01/04/2020
Phạm Vũ Tùng
Công nhân 
10/11/1999
Nam
482kv phú thành p.tân phú Cái Răng CT
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công nhân 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Không qua đào tạo
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

102
0 /10
+ 0 vote