Điều khoản sử dụng của Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ
  • Ngày đăng: 16-01-2021
A. Điều khoản sử dụng chung

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Vieclamcantho.com.vn(hay còn gọi là “Webiste Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ”) của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore. Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Vieclamcantho.com.vn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info@vieclamcantho.com.vn.

Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình, có thể cập nhật, tạm dừng, chấm dứt, thay đổi bổ sung một phần hoặc toàn phần, mọi điều khoản được quy định trong Điều khoản sử dụng theo thời gian mà không cần báo trước, vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để phù hợp với hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo, vị trí phù hợp trên trang web vieclamcantho.com.vn.

B. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

1. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các dữ liệu khác ("Nội dung"), được bạn (định nghĩa là ngườisử dụng) chia sẻ công khai và rộng rãi trên Website dưới bất kỳ định dạng, bất kỳ hình thức nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn.

2. Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan. Bạn có quyền từ chối nhận những thông tin tương tự bằng cách phản hồi tại địa chỉ: info@vieclamcantho.com.vn hoặc sử dụng chức năng ẩn hồ sơ trực tiếp trên website do chúng tôi cung cấp hoặc không tiếp tục sử dụng website của chúng tôi.

3. Bạn sẽ không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong hệ thống máy chủ hoặc mạng lưới của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

4. Bạn sẽ không được tải lên, truyền và phát tán bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động, v.v hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

5. Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác dưới bất kỳ hình thức nào như email, thư, các cuộc gọi hay các bản fax.

6. Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, hay bất cứ thành phần nào có thể gây rủi ro bảo mật hoặc gây hại cho người dùng và hệ thống của Vieclamcantho.com.vn

7. Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ Website chúng tôi vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Vieclamcantho.com.vn; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền thông tin đó.

8. Bạn không có quyền trong nội dung và đối với thông tin được Vieclamcantho.com.vn cung cấp, vì thế bạn sẽ không được sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

C. Quyền và trách nhiệm của Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ

9. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ (vieclamcantho.com.vn) là trang web do Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore sở hữu và điều hành. Dịch vụ của trang web vieclamcantho.com.vn đóng vai trò là nơi dành cho các nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm và các đơn vị quảng cáo đăng tải quảng cáo.

10. Chúng tôi không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa đơn vị tuyển dụng và ứng viên. Do đó, Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ không chịu bất cứ trách nhiệm gì phát sinh giữa đơn vị tuyển dụng và ứng viên.

11. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ (vieclamcantho.com.vn) luôn cố gắng nỗ lực để kiểm soát thông tin đăng tuyển, hồ sơ ứng viên được chính xác, uy tín và có chất lượng cao, tuy nhiên chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó, cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào với nội dung do người sử dụng đăng tải lên trang web.

12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh do bất cứ phương tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không thuộc Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ như nhà cung cấp đường truyền internet, băng thông, đường truyền, phần cứng, phần mềm, thao tác sử dụng,v.v. từ phía người sử dụng.

13. Chúng tôi không đảm bảo trang web vieclamcantho.com.vn sẽ hoạt động một cách tuyệt đối mà không phát sinh lỗi, thiếu sót hoặc máy chủ vận hành sẽ không chứa virus hay nguy cơ gây hại khác. Việc truy cập của bạn vào trang web sẽ thỉnh thoảng bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì, nâng cấp. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng nỗ lực để đảm bảo việc trải nghiệm sử dụng trang web của bạn được vận hành một cách ổn định và tốt nhất.

14. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm pháp luật và có thể tham gia, hợp tác với các cơ quan thi hành án trong việc truy tố người dùng tham gia các vi phạm về an ning mạng của luật pháp Việt Nam hiện hành. Chúng tôi có toàn quyền và vào mọi lúc cấm hoặc từ chối truy cập của bạn đến Website vieclamcantho.com.vn ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng việc từ chối đó là phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

15. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ được quyền truy cập và cung cấp toàn bộ thông tin hồ sơ cá nhân liên quan mà bạn đã khai báo với chúng tôi trường hợp được yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thi hành án trong việc truy tố người dùng tham gia các vi phạm về an ninh mạng của luật pháp Việt Nam hiện hành.

16. Chúng tôi được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web vieclamcantho.com.vn, cũng như thay đổi quy định, điều khoản nhằm mục đích tối ưu, nâng cấp Website mà không cần phải báo trước.

17. Trang web Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ (vieclamcantho.com.vn) có thể bao gồm các đường dẫn liên kết đến các trang web khác nhằm tạo sự thuận tiện cho trải nghiệm sử dụng của người dùng. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoặc trang web bên ngoài website vieclamcantho.com.vn.

18. Chúng tôi được quyền thông báo đến cho người sử dụng thông qua Email, văn bản, điện thoại, tin nhắn sms các thay đổi, nâng cấp, các chính sách bán hàng, v.v. từ Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ.

D. Bồi thường

19. Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn cả án phí) có liên quan tới hoặc phát sinh do sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận và/ hoặc sử dụng website vieclamcantho.com.vn hay các website internet khác đến hoặc từ vieclamcantho.com.vn hoặc truyền tải nội dung bất kỳ trên vieclamcantho.com.vn. Trong các trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật chúng tôi có thể tham gia tố tụng, khiếu kiện hoặc đàm phán nhưng không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đồng ý bằng văn bản trước đó.

20. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn.

E. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

21. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website vieclamcantho.com.vn đều thuộc về Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ hoặc cấp phép hợp pháp cho chúng tôi sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Trừ phi được sự đồng ý của Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website vieclamcantho.com.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong trang web.

22. Trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên trang web hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

23. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website vieclamcantho.com.vn, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

24. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ và/hoặc dịch vụ của Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

25. Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi: Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phát sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên trang web, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

26. Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này; Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@vieclamcantho.com.vn.

27. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

28. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ không đảm bảo nội dung đăng tải của bạn dưới dạng hình ảnh, bài viết, hay bất cứ hình thức nào mà bạn công khai trên trang web vieclamcantho.com.vn được bảo hộ, Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trường hợp xảy ra tranh chấp về vấn đề sở hữu trí tuệ, bản quyền sở hữu trí tuệ hay bất cứ tranh chấp nào khác từ các thông tin bạn đăng tải công khai trên trang web. Bạn hiểu được rủi ro về vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quyền khi đăng tải nội dung trên trang web và đồng ý rằng việc đó không thuộc bất cứ trách nhiệm nào của Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ.

F. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

29. Việc truy cập và sử dụng website Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên vieclamcantho.com.vn.

30. Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên vieclamcantho.com.vn nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ công khai được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/ tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của vieclamcantho.com.vn.

31. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của vieclamcantho.com.vn. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin vieclamcantho.com.vn ghi rõ là bảo mật mới được vieclamcantho.com.vn bảo mật.

32. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

33. Trong bất kỳ trường hợp nào, vieclamcantho.com.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của vieclamcantho.com.vn ngay cả khi vieclamcantho.com.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

34. Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác,ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn tuyệt đối cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

35. Bạn đồng ý rằng bản Thỏa thuận sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

36. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Thỏa thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;

37. Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Thỏa thuận sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực.

38. Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu.

39. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Thỏa thuận sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

G. Thỏa thuận bổ sung dành cho nhà tuyển dụng

40. vieclamcantho.com.vn sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web vieclamcantho.com.vn vào công việc kinh doanh nội bộ. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung vieclamcantho.com.vn hoặc các tài liệu trên trang web vieclamcantho.com.vn chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.

41. Để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc, vieclamcantho.com.vn có quyền yêu cầu Nhà tuyển dụng xác thực một số thông tin theo cách mà chúng tôi quy định trên trang web.

42. Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp Nhà tuyển dụng không hợp tác xác thực thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi ngờ vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc và Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ.

43. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng là đơn vị chủ quản hoặc có liên quan đến các website hoạt động trong cùng lĩnh vực với Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ, các Nhà tuyển dụng là các cơ quan, tổ chức môi giới việc làm.

44. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ vieclamcantho.com.vn để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của vieclamcantho.com.vn, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

45. Vieclamcantho.com.vn có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của cơ sở dữ liệu hồ sơ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

46. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản đăng ký trên trang web của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn.

47. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi tài khoản Nhà tuyển dụng với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/ hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web vieclamcantho.com.vn của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.

48. Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên vieclamcantho.com.vn không được chứa đựng những nội dung:

  • Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm.
  • Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.
  • Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật.
  • Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng.
  • Vieclamcantho.com.vn không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng tuyển.
  • Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web của chúng tôi mà không phù hợp với bản điều khoản này.
  • Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ vieclamcantho.com.vn, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên trang web hoặc vi phạm các điều khoản này, Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên website.

49. Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ vieclamcantho.com.vn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ, là có ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của chúng tôi, chức năng của trang web, cơ sở dữ liệu hồ sơ, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.

50. Bất cứ trường hợp bạn vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ