Tìm thấy 25291 hồ sơ ứng viên
Sắp xếp:
Cao đẳng
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
2 phút trước
Cao đẳng
4 năm
Thỏa thuận
6 phút trước
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
8 phút trước
Đại học
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
11 phút trước
Chứng chỉ nghề
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
24 phút trước
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
25 phút trước
Phổ thông
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
26 phút trước
Cao đẳng
Trên 5 năm
5 - 7 triệu
31 phút trước
Cao đẳng
2 năm
7 - 10 triệu
31 phút trước
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
36 phút trước
Đại học
4 năm
Thỏa thuận
48 phút trước
Đại học
Dưới 1 năm
10 - 12 triệu
52 phút trước
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
57 phút trước
Đại học
Trên 5 năm
Thỏa thuận
1 giờ trước
Đại học
1 năm
Thỏa thuận
1 giờ trước
Phổ thông
3 năm
7 - 10 triệu
1 giờ trước
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
1 giờ trước
Cao đẳng
2 năm
7 - 10 triệu
1 giờ trước

Tìm kiếm ứng viên

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ