Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3 - 5 triệu
5 giờ trước
Đại học
3 năm
Thỏa thuận
6 giờ trước
Đại học
Trên 5 năm
Thỏa thuận
8 giờ trước
Trung cấp
5 năm
5 - 7 triệu
9 giờ trước
Không yêu cầu
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
9 giờ trước
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
10 giờ trước
Đại học
Trên 5 năm
12 - 15 triệu
10 giờ trước
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
12 giờ trước
Trên đại học
3 năm
7 - 10 triệu
12 giờ trước
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
12 giờ trước
Không yêu cầu
2 năm
5 - 7 triệu
13 giờ trước
Cao đẳng
3 năm
Thỏa thuận
14 giờ trước
Đại học
2 năm
20 - 25 triệu
14 giờ trước
Đại học
3 năm
5 - 7 triệu
14 giờ trước
Cao đẳng
2 năm
7 - 10 triệu
15 giờ trước
Đại học
1 năm
Thỏa thuận
15 giờ trước
Đại học
Trên 5 năm
5 - 7 triệu
15 giờ trước

Tìm kiếm ứng viên

Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ