Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
2 giờ trước
Đại học
3 năm
Thỏa thuận
2 giờ trước
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
2 giờ trước
Phổ thông
2 năm
Thỏa thuận
3 giờ trước
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
3 giờ trước
Đại học
3 năm
Thỏa thuận
4 giờ trước
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
5 giờ trước
Trung cấp
5 năm
7 - 10 triệu
5 giờ trước
Đại học
Trên 5 năm
15 - 20 triệu
5 giờ trước
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
5 giờ trước
Đại học
2 năm
5 - 7 triệu
5 giờ trước
Cao đẳng
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
6 giờ trước
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
6 giờ trước
Đại học
Trên 5 năm
Thỏa thuận
6 giờ trước
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
6 giờ trước
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
6 giờ trước
Đại học
2 năm
10 - 12 triệu
7 giờ trước
Cao đẳng
Trên 5 năm
Thỏa thuận
8 giờ trước

Tìm kiếm ứng viên

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ