Bảng Giá Đăng Tin VIP

2017-06-23 15:41:00

>> Xem cụ thể vị trí các khu vực VIP trên website

Khu vực hiển thị Bảng giá
(Đăng tối đa 8 chức danh)
TUYỂN GẤP
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 300.000
2 Tuần 500.000
1 Tháng 900.000
2 Tháng 1.700.000
ĐẶC BIỆT 1
(đã được đăng ký đến hết ngày 12/11/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 800.000
2 Tuần 1.500.000
1 Tháng 2.900.000
2 Tháng 5.700.000
ĐẶC BIỆT 2
(đã được đăng ký đến hết ngày 14/01/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 750.000
2 Tuần 1.400.000
1 Tháng 2.700.000
2 Tháng 5.300.000
ĐẶC BIỆT 3
(đã được đăng ký đến hết ngày 31/12/2020) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 700.000
2 Tuần 1.300.000
1 Tháng 2.500.000
2 Tháng 4.900.000
ĐẶC BIỆT 4
(đã được đăng ký đến hết ngày 01/12/2020) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 650.000
2 Tuần 1.200.000
1 Tháng 2.300.000
2 Tháng 4.500.000
ĐẶC BIỆT 5
(đã được đăng ký đến hết ngày 07/12/2020) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 600.000
2 Tuần 1.100.000
1 Tháng 2.100.000
2 Tháng 4.100.000

Giá trên đã bao gồm VAT

Bài viết liên quan