Vị trí hiển thị Tài khoản nâng cấp VIP
  • Ngày đăng: 03-02-2021
1. Các hình thức nâng cấp VIP

Website Sàn Giao Dịch Việc Làm Cần Thơ cung cấp đến quý nhà tuyển dụng các hình thức đăng tuyển trả phí bằng phương pháp cố định vị trí tài khoản, tin đăng ở khu vực đầu tiên trên trang Web, từ đó nhu cầu tuyển dụng của bạn sẽ tiếp cận ứng viên một cách hiệu quả và tốt nhất so với các tin đăng miễn phí thông thường.

Xem ngay hướng dẫn nâng cấp VIP →

Cụ thể hai vị trí dành cho nhà tuyển dụng khi nâng cấp VIP tại Website như sau:

 • Vị trí "Việc làm Tốt nhất"

Dành cho 5 nhà tuyển dụng duy nhất, đăng ký sớm nhất.

- Cố định vị trí thứ hạng từ 1 đến 5, thứ hạng này luôn không đổi.

- Giới hạn chỉ 5 nhà tuyển dụng duy nhất.

• Vị trí "Việc làm Tuyển Gấp"

Dành cho các nhà tuyển dụng đăng ký tại khu vực Tuyển gấp.

- Không cố định vị trí, nhà tuyển dụng đăng ký mới nhất sẽ nằm trên cùng.

- Không giới hạn số lượng nhà tuyển dụng.


2. Vị trí hiển thị trên trang

ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN MÁY TÍNH (DESKTOP)

"Việc làm Tốt Nhất" xuất hiện đầu tiên khi truy cập Website và "Việc làm Tuyển Gấp" ở vị trí tiếp theo

ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN ĐIỆN THOẠI (MOBILE)

Khu vực "Việc làm Tốt Nhất" sẽ hiển thị trước sau đó là khu vực "Việc làm Tuyển Gấp"

Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ