Quyền lợi của nhà tuyển dụng khi xác minh thông tin
  • Ngày đăng: 21-10-2019
Khi đã xác minh thông tin nhà tuyển dụng sẽ được các ưu đãi sau

1. Có dấu xác nhận nhà tuyển dụng "ĐÃ XÁC THỰC" trên các tin đăng, tạo uy tín cho ứng viên khi ứng tuyển

2. Thứ hạng của tin sẽ được ưu tiên hiển thị trước các tin của nhà tuyển dụng chưa xác minh thông tin

3. Tin đăng được hiển thị tai khu vực trang chủ website.

4. Có thể đăng không giới hạn số lượng tin trong ngày

5. Có thể làm mới tin không giới hạn trong ngày

6. Được nhận các ưu đãi, khuyến mãi định kỳ từ ban quản trị trang

 

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ