Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng
Thỏa thuận
11/12/2023
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
Thỏa thuận
11/12/2023
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
Thỏa thuận
25/11/2023
Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
Thỏa thuận
30/11/2023
Cần Thơ, Bạc Liêu
Giới thiệu công ty
Chưa cập nhật
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 0782189898
  • 34 Quách Thị Kiều, Phường 1, Bạc Liêu
  • http://www.ayden.company
  • Qui mô: 10-25 nhân viên
  • MST: 1900651302
  • Loại hình: Công ty TNHH
  • Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ
Vị trí công ty
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ