CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
Địa chỉ: Tầng B1 - Vincom Xuân Khánh - 209 đường 30/04 phường Xuân Khánh , NK - TPCT
Mã số thuế: 104918404
Số điện thoại: 0939419241
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ