CHI NHÁNH CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TELECOM
Địa chỉ: 118 Mậu Thân Phường An Nghiệp Ninh Kiều Cần Thơ
Mã số thuế: 101778163
Số điện thoại: 0982684647
Qui mô: >10.000
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ

Nhà tuyển dụng đã bị khoá

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ