CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 210 đường Trần Phú, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
Mã số thuế: 0100104106
Số điện thoại: 0961633338
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Thông tin truyền thông
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Số 210 đường Trần Phú, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ