Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Giới thiệu công ty
1. Tầm nhìn :
- B.O.S Group trở thành một công ty đa quốc gia.
- B.O.S Group hoạt động đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
- BOS COFFEE là hệ thống chuỗi coffee trong tương lai.
- B.O.S Group là nơi hội tụ các nhân tài, để phát huy sở trường để phát triển những giá trị tinh hoa.
- B.O.S Group là chuỗi các hoạt động liên kết các công ty và đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm.
- B.O.S Group nơi khởi nguồn cho tất cả ý tưởng tốt đẹp nhất để đi vào thực tiễn.
- B.O.S Group có trang thương mại điện tử uy tín nhất trong và ngoài nước.
2. Xứ Mệnh:
- Năng cao giá trị và chất lượng sống.
- Chia sẻ lợi nhuận và kinh nghiệm sống.
- Slogan: “B.O.S GROUP sinh ra để cống hiến ”
CÔNG TY BOS GROUP
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 0941844868
  • E54 Đường số 2, công ty 8, Hưng Thạnh, Cái Răng, TP. Cần Thơ
  • http://www.bosgroup.com.vn
  • Qui mô: 10-25 nhân viên
  • MST: 1801697024
  • Loại hình: Công ty TNHH
  • Lĩnh vực: Bán lẻ & phân phối
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ