Công ty Cổ Phần DV Quản lý Tài sản và Đầu tư Asahi Japan
Địa chỉ: 473 Lê Hồng Nhi, Phường Ba Láng, Q. Cai Răng, Cần Thơ
Mã số thuế: 0108699947
Số điện thoại: 0326853012
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
473 Lê Hồng Nhi, Phường Ba Láng, Q. Cai Răng, Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ