Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng
7 - 10 triệu
31/12/2023
Cần Thơ
7 - 10 triệu
31/12/2023
Cần Thơ
7 - 10 triệu
31/12/2023
Cần Thơ
7 - 10 triệu
31/12/2023
Cần Thơ
Giới thiệu công ty
Chưa cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT - CHI NHÁNH CÂN THƠ
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 0938304847
  • 118 Mậu Thân , An Nghiệp , Ninh Kiều , Cân Thơ
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 50-100 nhân viên
  • MST: 12132852655
  • Loại hình: Công ty cổ phần
  • Lĩnh vực: Thông tin truyền thông
Vị trí công ty
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ