CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN VIỆT NHẬT
Địa chỉ: 421 Nguyễn Chí Thanh, Bình Thủy, Cần Thơ
Mã số thuế: 314254742
Số điện thoại: 0903078439
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Giới thiệu về công ty
Sản Xuất ống nhựa xoắn HDPE Luồn cáp điện
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ