CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI NGUYÊN
Địa chỉ: Triệu Quang Phục, KV 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
Mã số thuế: 6300330803
Số điện thoại: 0888769799
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực
Vị trí công ty
Triệu Quang Phục, KV 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
Giới thiệu về công ty

Xây dựng đội ngũ chạy các sản phẩm cho vay tiêu dùng của công ty
Lập kế hoạch phát triển thị trường, xây dựng hệ thống nhân viên.
Xây dựng và đề xuất các chương trình thúc đẩy bán hàng. 
Tuyển dụng đào tạo và huấn luyện nhân viên.
Triển khai các hoạt động marketing, POSM .
Hình ảnh hoạt động
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
OK

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ