Bài viết đáng chú ý
Giới thiệu công ty
Công ty TNHH Dịch Vụ Đất Phương Nam được thành lập từ năm 2004 hoạt động trên lĩnh vực: Vệ sinh công nghiệp, Vận chuyển di dời, Cung ứng và quản lý nguồn lao động (đặc biệt tuyển dụng lao động phổ thông cho các công ty nhà máy xí nghiệp hoạt động sản xuất – chạy dự án)
Việc làm đang tuyển dụng
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 02923893577
  • KDC Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
  • https://datphuongnamct.com
  • Qui mô: 50-100 nhân viên
  • MST: 1800569654
  • Loại hình: Công ty TNHH
  • Lĩnh vực: Kinh doanh dịch vụ
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ