CÔNG TY TNHH LƯU HOÀNG MINH - MICAR DETAILING
Địa chỉ: Số 79, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ (Trước hồ bơi Công An)
Mã số thuế: 1801650072
Số điện thoại: 077 2221922
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Số 79, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ (Trước hồ bơi Công An)
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ