CÔNG TY TNHH MTV MASAN HẬU GIANG
Địa chỉ: KCN Sông Hậu, Xã Đồng Phú, Châu Thành, Hậu Giang
Mã số thuế: 6300262818
Số điện thoại: 0901418858
Qui mô: 500-1.000
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Giới thiệu về công ty
    
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ