Python Developer

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO

218, Đường số 12, KDC Hồng Loan 5C, p.Hưng Thạnh, q.Cái Răng, Cần Thơ

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2024

Kinh nghiệm: Trên 5 năm
Chức vụ: Nhân viên/ Chuyên viên
Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Số lượng cần tuyển: 4 nhân viên
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm
Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Mô tả công việc

/*About the Role*/
We are collaborating with an ASX-listed company in Australia, to revolutionize compliance management. We re building a cutting-edge platform that leverages real-time and predictive analytics to streamline compliance processes and reduce costs. As a Senior Backend Developer, you ll be a critical player in designing, building, and maintaining the robust backend systems that power our innovative product. You ll work closely with data scientists, frontend developers, and AWS architects to deliver a high-performance, scalable, and secure platform.

/*Responsibilities*/
- Backend Development: Design, develop, and maintain backend systems using Python, following best practices for code quality, scalability, and security.
- API Design and Development: Create and maintain well-documented, secure, and scalable RESTful APIs that adhere to industry standards.
- Database Design and Management: Design efficient database schemas, optimize queries, and manage both SQL (e.g., PostgreSQL) and NoSQL databases (e.g., MongoDB, DynamoDB).
- AWS Services Integration: Leverage AWS services like Lambda, S3, SQS, EventBridge, and Fargate to build scalable, serverless, and event-driven architectures.
- Performance Optimization: Continuously monitor and optimize backend systems for performance, scalability, and reliability.
- Security: Implement robust security measures to protect sensitive data and ensure compliance with industry standards.
- Monitoring and Logging: Implement comprehensive logging and monitoring systems to track system performance and troubleshoot issues.
- Collaboration: Work effectively within a cross-functional team, including data scientists, frontend developers, and AWS architects.
- Mentorship: Share your knowledge and expertise with junior developers and contribute to a positive team environment.

Yêu cầu công việc

/*Qualifications*/
- 6+ years of experience in backend development with a strong command of Python.
- Proven expertise in designing and developing scalable, secure APIs.
- Deep understanding of data structures, algorithms, and design patterns.
- Strong experience with SQL and NoSQL databases (MongoDB, DynamoDB).
- Hands-on experience with AWS services (Lambda, S3, SQS, EventBridge, Fargate).
- Expertise in CI/CD pipelines for backend development.
- Solid understanding of AWS architecture and design principles.
- Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
- Excellent communication skills in English, both verbal and written.
- Good understanding of front-end development.

Quyền lợi được hưởng

  • Chế độ bảo hiểm
  • Nghỉ phép năm
  • Đồng phục
  • Tăng lương
  • Đào tạo
  • Laptop
  • CLB thể thao

- Competitive salary package.
- Opportunities for professional growth and development.
- Be part of a creative and innovative work environment.
- Work in a dynamic, collaborative, transparent, non-hierarchical culture.
- Opportunity to work with the latest technology and tools.

Yêu cầu hồ sơ

Startup enthusiast? Product lover? Apply with your CV and cover letter.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Phòng nhân sự
Địa chỉ: 218, Đường số 12, KDC Hồng Loan 5C, p.Hưng Thạnh, q.Cái Răng, Cần Thơ

Cách nộp hồ sơ

Gửi hồ sơ qua email: Nộp hồ sơ

Hồ sơ của bạn sẽ được gửi tới email nhà tuyển dụng
* Hạn nộp: 14-08-2024

Chia sẻ việc làm này:

Thông tin công ty

235A Ngô Thì Nhậm, p.An Khánh, q.Ninh Kiều, tp Cần Thơ

Tuyển dụng liên quan

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ