CÔNG TY TNHH T.H.M
Địa chỉ: 122 Điện Biên Phủ, phường 17, TP. HCM
Mã số thuế: 302446009
Số điện thoại: 0868690349
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
122 Điện Biên Phủ, phường 17, TP. HCM
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ