Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Wheat Cloud
Địa chỉ: Ninh Kiều - Cần Thơ
Mã số thuế: 0316075185
Số điện thoại: 0909967169
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Thông tin truyền thông
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
Ninh Kiều - Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ