Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge
Địa chỉ: 36 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre
Mã số thuế: 1301094571
Số điện thoại: 0275 3 835 968
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
36 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
OK

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ