HUY VIỆT TÂY ĐÔ
Địa chỉ: 1904 Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ
Mã số thuế: 1800537187
Số điện thoại: 02838648330
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
5 - 7 triệu
19/12/2021
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ