Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - PGD Cái Khế
Địa chỉ: 19-21 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 02923732333
Số điện thoại: 02923732333
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Ngân hàng
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ