SHOPEE EXPRESS - SOC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hưng Phú 1, Tân Phú, Cái Răng, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 0106773786
Qui mô: 100-200
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Giao thông vận tải
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ