Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Giới thiệu công ty
Bông Sen là tổ chức phát triển cộng đồng thành lập năm 2017, có giấy phép thành lập và trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Hậu Giang. Bông Sen thực hiện dự án tại Xã Tân Hòa và Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Vui lòng tham khảo dự án tại: https://www.bongsen.org/Bông Sen thực hiện chương trình hỗ trợ cộng đồng tập trung vào các chưng trình:● Chương trình hỗ trợ kinh tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn● Chương trình hỗ trợ học bổng● Chương trình nông nghiệp.
Hình ảnh hoạt động
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BÔNG SEN
THÔNG TIN CÔNG TY
  • Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
  • https://www.bongsen.org
  • Qui mô: <10 nhân viên
  • MST: 12019433
  • Loại hình: Tổ chức phi chính phủ
  • Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ