TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CƠ SỞ CẦN THƠ
Địa chỉ: số 390 CMT8 - Bùi Hữu Nghĩa - Bình Thủy - Cần Thơ
Mã số thuế: 1801239070
Số điện thoại: 0777281799
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Giáo dục và đào tạo
Đã xác thực
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ