VIETTEL POST
Địa chỉ: Số 9D đường Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều Cần Thơ
Mã số thuế: 965159900
Số điện thoại: 0985731322
Qui mô: 200-500
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực hoạt động Bán lẻ & phân phối
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ