Bài viết đáng chú ý

Việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Chưa cập nhật
CHUYỂN PHÁT NHANH VIETTEL POST

THÔNG TIN CÔNG TY

  • 0985731322
  • 84 Lễ Duẫn, phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 200-500 nhân viên
  • MST: 965159900
  • Loại hình: Doanh nghiệp nhà nước
  • Lĩnh vực: Bán lẻ & phân phối

Vị trí công ty

😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Cần Thơ